Lenka Nováková

Bakalářská práce

Zásadní vliv nízkonákladových dopravců na vnitřní trh

The substantial influence of low-cost carriers on the internal market
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkonákladových dopravců, jejich vznikem a fungováním i analýzou jejich působení na vnitřní trh letecké dopravy v Evropě. Teoretická část se soustředí na vývoj trhu civilního letectví, model klasického i nízkonákladového dopravce a význam letišť v nízkonákladové dopravě. Praktická část práce se zabývá jednotlivými praktikami dopravců na snižování cen letenek …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of low-cost carriers, their creation and functioning as well as analysis of their influence on the internal market of air transport in Europe. The theoretical part focuses on the development of the civil aviation market, the model of the classical and low-cost carriers and the importance of airports in low-cost transport. The practical part deals with the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72715