Bc. et Bc. Dominika Bartošová

Diplomová práce

Sémantika českých názvů pece, pečení a pečených kulinářských výrobků

The semantics of the Czech names of ovens, baking and baked culinary products
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá, jak už vyplývá z jejího názvu, sémantickou motivací českých názvů pece, pojmenování jejich částí, motivací vzniku pojmenování činitelských jmen s pečením spojených a názvů pečených kulinářských výrobků. Ve stěžejní, jazykové, části je zpracováno 27 hesel. Ta jsou stručně charakterizována, následně je zpracován jejich jazykový vývoj od dob staré češtiny po současnost …více
Abstract:
This master's thesis deals with semantic motivation of Czech designations of furnace, naming its parts and also motivation of formation of nomina agentis associated with baking and names of culinary baked products. Key part of this thesis (the linguistic one) contains 27 entries. I briefly described these, then I introduced its language development since the Old Czech to present. Considerable space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta