Theses 

Analýza vybrané značky z programu Česká kvalita: Q21 - prodejna 21. století – Aneta BEZEMKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Aneta BEZEMKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vybrané značky z programu Česká kvalita: Q21 - prodejna 21. století

Analysis of selected brand from the Czech Quality Programme: Q21 - 21st century store

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo představení a následná analýza značky kvality Q21 - prodejna 21. století. Práce vymezuje profil značky ve vztahu ke kvalitě služeb poskytovaných maloobchodními jednotkami. Prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného na úrovni držitelů značky, správce značky a zákazníků dvou certifikovaných maloobchodních jednotek byly vymezeny její silné a slabé stránky. Tato značka je od roku 2010 součástí Programu Česká kvalita, který v současné době sdružuje 20 nezávislých značek. Tento Program by měl pomáhat spotřebitelům v orientaci při nákupech, ale zároveň pomoci podnikatelům při uvádění nových kvalitních výrobků a služeb na trh.

Abstract: The aim of this thesis was to present and subsequent analysis of quality brand Q21 - 21st century store. Through a questionnaire survey conducted at the level of brand holders, brand manager and customers of two certified retail units have been identified its strengths and weaknesses. Since 2010 is this brand part of the Czech Quality Programme, which currently covering together 20 independent brands. This Programme should help consumers in shopping orientation, but also assist entrepreneurs in bringing new quality products and services to market.

Klíčová slova: kvalita, značka, značky kvality, maloobchodní jednotka, Program Česká kvalita, Q21, prodejna 21. století

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

BEZEMKOVÁ, Aneta. Analýza vybrané značky z programu Česká kvalita: Q21 - prodejna 21. století. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz