Bc. Patricie Prokešová, DiS.

Diplomová práce

Bezpečnostní systém ČR a jeho struktura. Orgány krizového řízení.

Security system of the Czech Republic and his structure. Crisis Management Bodies.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostním systémem České republiky, bezpečnostním prostředím, riziky a hrozbami pro Českou republiku. Dále je zde popsána činnost složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení.
Abstract:
This thesis deals with the security system of the Czech Republic, security environment, risks and threats for the Czech Republic. It also describes the activities of the Integrated Rescue System and crisis management bodies
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní