Bc. Patricie Prokešová, DiS.

Master's thesis

Bezpečnostní systém ČR a jeho struktura. Orgány krizového řízení.

Security system of the Czech Republic and his structure. Crisis Management Bodies.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostním systémem České republiky, bezpečnostním prostředím, riziky a hrozbami pro Českou republiku. Dále je zde popsána činnost složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení.
Abstract:
This thesis deals with the security system of the Czech Republic, security environment, risks and threats for the Czech Republic. It also describes the activities of the Integrated Rescue System and crisis management bodies
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní