Bc. Vojtěch Hanzl

Bakalářská práce

Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory

Functionalization of scaffolds by the platelet derived growth factors
Anotace:
práce se bude zabývat přípravou polymerních kapslí obsahujících růstové faktory. Pro enkapsulaci bude využita metoda elektrosprayingu, zdrojem růstových faktorů bude trombocytární lyzát. Cílem práce je optimalizace podmínek enkapsulace proteinů (trombocytární lyzát) s následnou analýzou obsahu proteinů.
Abstract:
Work will follow up preparation of polymeric capsules with incorporated growth factors. For encapsulation, method of electrospinning will be used, as a source of growth factors, platelet rich plasma will be used. The goal is optimalization of protein (platelet rich plasma) encapsulation conditions, followed by protein content analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanzl, Vojtěch. Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN