Bc. Vojtěch Hanzl

Bachelor's thesis

Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory

Functionalization of scaffolds by the platelet derived growth factors
Abstract:
práce se bude zabývat přípravou polymerních kapslí obsahujících růstové faktory. Pro enkapsulaci bude využita metoda elektrosprayingu, zdrojem růstových faktorů bude trombocytární lyzát. Cílem práce je optimalizace podmínek enkapsulace proteinů (trombocytární lyzát) s následnou analýzou obsahu proteinů.
Abstract:
Work will follow up preparation of polymeric capsules with incorporated growth factors. For encapsulation, method of electrospinning will be used, as a source of growth factors, platelet rich plasma will be used. The goal is optimalization of protein (platelet rich plasma) encapsulation conditions, followed by protein content analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hanzl, Vojtěch. Funkcionalizace tkáňového nosiče trombocytárními růstovými faktory. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN