Bc. Barbora Tátošová

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobním podniku při zavádění nového produktu

Occupational safety and health analysis within a manufacturing company whilst a new product is introduced
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je v různé podobě a míře součástí každé organizace. V teoretické části prvotně vymezuji tuto agendu jako součást personální práce a péče o pracovníky a definuji její klíčové oblasti. V praktické části se věnuji stávajícímu nastavení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním výrobním podniku a hodnotím změny …více
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis is an analysis of occupational health and safety, which is in a different form and extent a part of each organization. The theoretical part initially defines this agenda as a part of human resource work and caring of employees and defines its core areas. The empirical part is devoted to the present setting of occupational health and safety in a manufacturing company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta