Martin Petrucha

Bakalářská práce

Zvláště chráněná území v České republice se zaměřením na oblast Bzenec

Protected Areas in the Czech Republic with a Focus on the Region Bzenec
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zvláště chráněná území v České republice a charak-teristikou území Váté písky v oblasti Bzence. Teoretická část práce zaujímá charakteristiku zvláště chráněných území, její kategorizací a ochranou. Stručný popis velkoplošných chrá-něných území a obecný popis maloplošných území. Praktická část se zaměřuje na charak-teristiku národní přírodní památky Váté písky. Popisuje …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on specially protected areas in the Czech Republic and characteristic of Víté písky area near city Bzenec. Teoretical part deals with characteristic of specially protected areas, its categorization and protection. Brief description of large protected areas and a general description of small-areas. Analytical part it focused ond the characteristic of the national natural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrucha, Martin. Zvláště chráněná území v České republice se zaměřením na oblast Bzenec. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe