Theses 

Zvláště chráněná území v České republice se zaměřením na oblast Bzenec – Martin Petrucha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Petrucha

Bakalářská práce

Zvláště chráněná území v České republice se zaměřením na oblast Bzenec

Protected Areas in the Czech Republic with a Focus on the Region Bzenec

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zvláště chráněná území v České republice a charak-teristikou území Váté písky v oblasti Bzence. Teoretická část práce zaujímá charakteristiku zvláště chráněných území, její kategorizací a ochranou. Stručný popis velkoplošných chrá-něných území a obecný popis maloplošných území. Praktická část se zaměřuje na charak-teristiku národní přírodní památky Váté písky. Popisuje a analyzuje přírodní podmínky tohoto území. To zahrnuje všechno okolo vzniku, geografie, geologie, pedologie, klimatu, hydrologie, flory a fauny. Dále je zde provedena analýza rizik a ochrany území.

Abstract: This bachelor´s thesis is focused on specially protected areas in the Czech Republic and characteristic of Víté písky area near city Bzenec. Teoretical part deals with characteristic of specially protected areas, its categorization and protection. Brief description of large protected areas and a general description of small-areas. Analytical part it focused ond the characteristic of the national natural monument Váté písky. It describes and analyzes the natural conditions of the area. It covers everything about formation, geography, geology, soil science, climate, hydrology, flora and fauna. There is also a risk analysis nad protection of the territory.

Klíčová slova: Národní park, Chráněná krajinná oblast, Národní přírodní reservace, Národní přírodní pa-mátka, Přírodní reservace, Přírodní památka, Váté písky, Moravská Sahara, eolitické písky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43783 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Petrucha, Martin. Zvláště chráněná území v České republice se zaměřením na oblast Bzenec. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:40, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz