Kateřina Klímová

Bakalářská práce

Oceňování nemovitostních fondů REITs

REIT Valuation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá oceňováním amerických nemovitostních fondů Real Estate Investment Trusts (REITs). Jejím cílem je zhodnotit jednotlivé metody, porovnat vybrané fondy obchodované na burze a zdůvodnit rozdílné hodnoty ocenění různými metodami. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku REITs. Druhá kapitola se zabývá specifiky měření zisku …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the valuation of Real Estate Investment Trusts (REITs) based in the USA. Its aim is to assess available valuation methods, compare selected publicly traded funds and provide reasons for the differences between the results of individual valuation techniques. The thesis is divided into three chapters. Chapter 1 focuses on the characteristics of REITs. Chapter 2 presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2021
  • Vedoucí: Jan Chaloupka
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82276