Bc. Monika Kučerová

Master's thesis

Podoba kopie v museích 2. poloviny 19. století

Visual Aspects of a Museum Copy in the Second Half of the 19th Century
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá podobou kopie v národních museích 2. poloviny 19. století. V této době dominuje univerzálním muzeím kopie fragmentů architektury ve stejném měřítku jako originální dílo, zároveň je kladen důraz na přesnost a tzv. objektivitu kopie. S tím souvisí i otázka, zda odlitky opatřit patinou či nikoliv. Práce se zaměřuje na příčiny, proč jsou některé aspekty podoby kopií …more
Abstract:
This thesis focuses on the collections of plaster casts in European national museums in the 2nd half of the 19th century. During this period, a new form of the plaster cast had been developed: a large cast of various (not necessarily Antique) architectural fragments, slightly colored. Moreover, the objectivity of casting technique is often emphasized in this period. A further focus is therefore on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta