Mgr. BcA. Matěj Nytra

Diplomová práce

Kohoutí a psí zápasy v čistírně. O angažované postdramatice Angéliky Liddell a Rodriga Garcíi, od ego-problémů ke společnosti a širšímu plánu

Cock and Dog Fighting at Dry Cleaners. On the Engaged Postdrama by Angélica Liddell and Rodrigo García, from the Ego-problems to Society and Wider Focus
Anotace:
Tato diplomová práce představuje na české scéně málo známou tvorbu současných hispanofonních divadelníků Angéliky Liddell (1966) a Rodriga Garcíi (1964). Nahlíží na (post)dramatické texty i režijní verze autorských děl perspektivou politična divadla – charakterizovaného jako sepjetí angažované (osobní i politické) tematiky s výrazně nekonvenčním stylem: formami monologického a montážního textu, sebereflexivitou …více
Abstract:
The diploma thesis presents on the Czech scene the little-known theatre works by contemporary Hispanophonic artists Angélica Liddell (1966) and Rodrigo García (1964). It reflects the (post)dramatic texts and stage versions from the perspective of politicization of theater – characterized as the combination of engaged (personal and political) themes with a strongly unconventional style: forms of monological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bhpq0/