Eva ČUMPLOVÁ

Bachelor's thesis

Novodobé dějiny židovského obyvatelstva ve Velkém Meziříčí

The modern history of the Jewish population in Velké Meziříčí
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá osudy židovských obyvatel Velkého Meziříčí od druhé poloviny 19. století s důrazem na období Protektorátu Čechy a Morava. Zaměřuje se na jednotlivé židovské rodiny i na komunitu jako celek. Práce poskytuje přehled o tom, jakým způsobem žili místní židé před druhou světovou válkou, jaký osud je čekal během okupace a jakým směrem se po válce ubíraly životy přeživších holocaustu …more
Abstract:
This thesis The modern history of the Jewish population in Velké Meziříčí records the fate of the Jewish people in Velké Meziříčí since the second half of the 19th century especially during the Protectorate of Bohemia and Moravia. It aims at the particular Jewish families as well as at the whole Jewish community. The thesis provides the summary of: how the local Jews used to live before the World War …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Märc

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČUMPLOVÁ, Eva. Novodobé dějiny židovského obyvatelstva ve Velkém Meziříčí. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Documentation of Historical Memorials