Bc. Lenka Němcová

Bakalářská práce

Kolektivní pracovní právo: odborové organizace a sdružení zaměstnavatelů

The collective industrial law: trade-union organizations and employer´s associations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na jednu část pracovního práva - kolektivní pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Upravuje práva a povinnosti odborových organizací a jejich účastníků, dále vysvětluje postup při uzavírání kolektivních smluv a v neposlední řadě i kolektivní spory a jejich řešení. Poslední část porovnává dvě odborové organizace v konkrétních podnicích především …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on one part of the labor law ? the collective industrial law and collective relations between employers and trade union organizations. Regulates the rights and obligations of trade unions and their participants, explains the process of collective agreements and also the collective disputes and their resolution. The last section compares the two trade unions in certain companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němcová, Lenka. Kolektivní pracovní právo: odborové organizace a sdružení zaměstnavatelů. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika