Bc. Lenka Němcová

Bachelor's thesis

Kolektivní pracovní právo: odborové organizace a sdružení zaměstnavatelů

The collective industrial law: trade-union organizations and employer´s associations
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na jednu část pracovního práva - kolektivní pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Upravuje práva a povinnosti odborových organizací a jejich účastníků, dále vysvětluje postup při uzavírání kolektivních smluv a v neposlední řadě i kolektivní spory a jejich řešení. Poslední část porovnává dvě odborové organizace v konkrétních podnicích především …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on one part of the labor law ? the collective industrial law and collective relations between employers and trade union organizations. Regulates the rights and obligations of trade unions and their participants, explains the process of collective agreements and also the collective disputes and their resolution. The last section compares the two trade unions in certain companies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Němcová, Lenka. Kolektivní pracovní právo: odborové organizace a sdružení zaměstnavatelů. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration