Ivana Lukasiková

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a její spolufinancování z prostředků EU

Active labour-market policy in the Czech republic and its cofinancing from the EU resources
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a její spolufinancování z prostředků EU“ je posouzení efektivity využívání finančních prostředků vybraným úřadem práce při umisťování problémových skupin uchazečů o zaměstnání na trh práce. První kapitola je věnována seznámení s Evropským sociálním fondem, institucionálnímu zabezpečení a systému programových dokumentů Evropského sociálního …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Active labour-market policy in the Czech Republic and its cofinancing from the EU resources“ outlines the effectiveness of the financial expenditure by selected unemployment office, which solves unemployment among groups disadvantaged on the labour market.The first part is concentrated on approximation of the European Social Fund, including the system of institucion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Šárka Palermová
  • Oponent: Ing. Kateřina Kantorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS