Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a její spolufinancování z prostředků EU – Ivana Lukasiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ivana Lukasiková

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a její spolufinancování z prostředků EU

Active labour-market policy in the Czech republic and its cofinancing from the EU resources

Anotace: Cílem bakalářské práce „Aktivní politika zaměstnanosti v ČR a její spolufinancování z prostředků EU“ je posouzení efektivity využívání finančních prostředků vybraným úřadem práce při umisťování problémových skupin uchazečů o zaměstnání na trh práce. První kapitola je věnována seznámení s Evropským sociálním fondem, institucionálnímu zabezpečení a systému programových dokumentů Evropského sociálního fondu v České republice. Druhá kapitola pojednává o prioritě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou je aktivní politika zaměstnanosti. V této kapitole se zabývám charakteristikou tohoto operačního programu, neboť má v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti klíčový význam. Třetí kapitola se zabývá realizací aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím národních a regionálních individuálních projektů. Pozornost je zde věnována Národním individuálním projektům „Společensky účelná pracovní místa vyhrazená“, „Veřejně prospěšné práce a „Poradenství a rekvalifikace“. Čtvrtá kapitola je věnována posouzení efektivity využití prostředků Evropského sociálního fondu vybraným úřadem práce za období realizace Národních individuálních projektů, přičemž jsem vycházela z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i z databáze Úřadu práce v Karviné. Výsledkem práce je zjištění, na kolik je umisťování problémových skupin uchazečů o zaměstnání Úřadem práce v Karviné efektivní.

Abstract: The goal of the bachelor thesis „Active labour-market policy in the Czech Republic and its cofinancing from the EU resources“ outlines the effectiveness of the financial expenditure by selected unemployment office, which solves unemployment among groups disadvantaged on the labour market.The first part is concentrated on approximation of the European Social Fund, including the system of institucion parts on the labour market with a supplement of Operational Programmes in the Czech Republic. The second part deals with Active labour market policy as the main priority of Human Resources and Employment Operational Programme. The active labour market policy is complemented with measures implemented in accordance with the Human Resources and Employment Operational Programme, co-financed from the European Social Fund. Its support is implemented via individual projects (of a national or regional nature), which are described in third part of my work, including the focal points as projects „Community works“ and „Socially beneficial jobs“. My analysis showed that the creation of jobs that could be filled by job-seekers are successful due to European Social Fund. I result from statistical data of the Unemployment office in Karviná and Ministry of Labour and Social Affairs in the practical part. The main target of this work is an evaluation (efficiency) of subsidy as a promotion of employment.

Klíčová slova: Evropská unie – Europen union, Evropský sociální fond, European Social Fund, Evropský fond pro regionální rozvoj, European Regional Development Fund, Ministerstvo pro místní rozvoj – Ministry of Regional Development, Národní orgán pro koordinaci, National Focal Point, národní rozvojový plán – National Development Plan, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Human Resources and Employment Operational Programme, Aktivní politika zaměstnanosti – Active employment policy, národní individuální projekt – National individual plan, regionální individuální projekt – Regional individual plan, úřad práce – Employment office, společensky účelné pracovní místo – Socially beneficial jobs, veřejně prospěšné práce – Community work, rekvalifikace – Retraining, uchazeč o zaměstnání, job-seekers, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministry of Labour and Social Affairs, nezaměstnanost – unemployment, podpora zaměstnanosti, promotion of employment, příspěvky – subsidies, efektivita – efficiency, obtížně umistitelný uchazeč o zaměstnání, hard-to-place unemployed job-seekers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Šárka Palermová
  • Oponent: Ing. Kateřina Kantorová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz