Helena Palicová

Master's thesis

Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta

Personal and Family Finance - Finance of University Student
Abstract:
V diplomové práci Osobní a rodinné finance s podtitulem Finance vysokoškolského studenta je pojednáváno o cestě ke spokojenějšímu životu, a to prostřednictvím řízení osobních financí. Stejně jako je nutné řízení financí podniku, je nezbytné, aby si každý řídil své osobní finance. Je zde naznačeno, jak je vhodné své finance řešit, na co se zaměřit, navíc je to zde i prakticky předvedeno na příkladu …more
Abstract:
In this thesis, Personal and family finances, subtitled Finances of university student. It is discussed on the way to a happier life through management of personal finances. Just as it is necessary to control corporate finance, it is necessary everyone managed own personal finances. It is indicated as appropriate to tackle your finances,what to focus on, and it's practically demonstrated on the example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Luboš Smrčka
  • Reader: Jaroslav Schönfeld

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47421