Mgr. Punhan Shukurov

Diplomová práce

The Future of the EU-Azerbaijan Cooperation within the Framework of the Eastern Partnership Policy: Possible Scenarios

The Future of the EU-Azerbaijan Cooperation within the Framework of the Eastern Partnership Policy: Possible Scenarios
Anotace:
Tento politický dokument zkoumá čtyři možné scénáře budoucnosti programu Východního partnerství (VP), rozvádí důsledky těchto scénářů pro spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem a možné zavedení nové dvoustranné komplexní dohody. Scénáře popisují rozpuštění Východního partnerství, jeho pokračování bez nové dohody, zavedení omezené bilaterální dohody zaměřené na ekonomické, obchodní a energetické aspekty …více
Abstract:
This policy paper explores four potential scenarios for the future of the Eastern Partnership (EaP) program, elaborating on the implications of the scenarios for the EU-Azerbaijan cooperation and possible introduction of the new bilateral comprehensive agreement. The scenarios describe the dissolution of the EaP, its continuation without new agreement, the introduction of a limited bilateral agreement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
International Relations and European Politics / International Relations and European Politics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.