Emma Katarína Halušková

Diplomová práce

E-commerce a potenciál nástroja e-diagnostiky na českom a slovenskom trhu

E-commerce a potenciál nástroja e-diagnostiky na českom a slovenskom trhu
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit potenciál využití nástroje e-diagnostiky při online nákupu kosmetických produktů na českém a slovenském trhu s využitím primárních a sekundárních dat. Teoretická část popisuje prostředí e-commerce, jeho trendy, spotřebitele a jeho chování na trhu a v online prostoru, trh s kosmetikou a současné trendy této kategorie. V praktické části je věnována pasáž popisu vývoje e-commerce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the potential of using e-diagnostics tools for online purchases of cosmetic products in the Czech and Slovak markets with the help of primary and secondary data. The theoretical part describes the e-commerce environment, its trends, the consumer and his/her behaviour in the market and in the online area, the cosmetics market, and the current trends of the category …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je pomocou primárnych a sekundárnych dát zhodnotiť existenciu potenciálu využívania nástroja e-diagnostiky k online nákupom kozmetických produktov na českom a slovenskom trhu. V teoretickej časti je opísané prostredie e-commerce, jeho trendy, spotrebiteľ a jeho správanie na trhu a v online priestore, trh kozmetiky a súčasné trendy tejto kategórie. V praktickej časti je pasáž …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2024
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91590

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Management

Práce na příbuzné téma