Bc. Nikita Yuskov

Bakalářská práce

Event marketing as a part of the selected company Sales promotion

Event marketing as a part of the selected company Sales promotion
Anotace:
Účelem této práce je dokázat, že Event Marketing je nedílnou součástí společnosti a že události hrají důležitou roli při propagaci společnosti a prodeji produktu. Výzkum bude zahrnovat příklad společnosti, která měla zkušenosti s pořádáním akcí. V dnešním světě, kde existují příležitosti pro kupující, musí obchodníci využít každou příležitost k budování vztahů, budování dobré vůle a získání důvěry …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to prove that Event Marketing is an integral part of the company and that events play an important role in promoting the company and selling the product. The research will include an example of a company that had experience in holding events. In today’s world where there are opportunities for buyers, marketers must use every opportunity to build relationships, build goodwill …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lenka Frýda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication