Theses 

Vliv stereopse na herní výkon v hokejbalu – David HOMOLKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David HOMOLKA

Bakalářská práce

Vliv stereopse na herní výkon v hokejbalu

The influance of stereopsis to players performance in hokeyball

Anotace: Má bakalářská práce je zaměřena na změření stereopse u hráčů hokejbalu ve všech kategoriích. Cílem práce je zjištění zda správnost vyplnění testu má vliv na kanadské bodování. Řešení tohoto problému jsem zjišťoval pomocí standardizovaného testu The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS a poté jsem výsledky porovnal s tabulkami kanadského bodování.

Abstract: My bachelor's thesis focuses on the measurement of stereopsis of street hockey ball players in all categories. The aim is to determine whether correct completion of the test affects the Canadian scoring. I found the solution to this problem using a standardized test The FLY Stereo Acuity Test with Lea SYMBOLS and subsequently I compared the findings of the test with the tables of the Canadian scoring.

Klíčová slova: stereopse, binokulární vidění, test stereopse, herní výkon, hokejbal

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58068 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HOMOLKA, David. Vliv stereopse na herní výkon v hokejbalu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:16, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz