Krista GILAROVÁ OSTÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Wellness-Tourismus als neuer Trend in der Tschechischen Republik / Wellness turismus jako nová forma cestovního ruchu v ČR

Wellness tourism as a new trend in the Czech Republic
Abstract:
Our living style has an influence on our health. Good physical condition and good state of health are a presumption for contented and full-valued life. The big part of the population understood, that especially the living style, the nutrition and the physical activity have a fundamental influence on the state of health. This living style helps the patients in a therapy and also healthy people of a …více
Abstract:
Životní styl zásadně ovlivňuje naše zdraví. Podmínkou spokojeného a plnohodnotného života je dobrá kondice a dobrý zdravotní stav. Velká část populace pochopila, že zásadní vliv na zdravotní stav má právě životní styl, výživa a pohybová aktivita. Tyto faktory pomáhají nemocným v léčbě a zdravým při prevenci - vzniku onemocnění. Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat, především z perspektivy poskytovatele …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Bajerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GILAROVÁ OSTÁRKOVÁ, Krista. Wellness-Tourismus als neuer Trend in der Tschechischen Republik / Wellness turismus jako nová forma cestovního ruchu v ČR. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání