Jiří NAVRÁTIL

Bakalářská práce

Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky

The level of physical preparedness of the Police of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o úrovni fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky. Cílem práce je na základě analýzy dosažených výsledků v policejní testové baterii fyzické připravenosti posoudit fyzickou zdatnost policistů po pěti až deseti letech služby. V této práci jsem zjišťoval fyzickou připravenost příslušníků. Normalita rozdělení dat byla ověřena pomocí Shapiro-Wilk testu. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the level of physical readiness of police officers of the Czech republic. The aim of the work is based on the analysis of the achieved results in the police test battery of physical readiness to assess the physical fitness of police officers after five to ten years of service. In this thesis I assessed the physical readiness of the members. Normality of the data distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Jiří. Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta