Jiří NAVRÁTIL

Bachelor's thesis

Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky

The level of physical preparedness of the Police of the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o úrovni fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky. Cílem práce je na základě analýzy dosažených výsledků v policejní testové baterii fyzické připravenosti posoudit fyzickou zdatnost policistů po pěti až deseti letech služby. V této práci jsem zjišťoval fyzickou připravenost příslušníků. Normalita rozdělení dat byla ověřena pomocí Shapiro-Wilk testu. …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the level of physical readiness of police officers of the Czech republic. The aim of the work is based on the analysis of the achieved results in the police test battery of physical readiness to assess the physical fitness of police officers after five to ten years of service. In this thesis I assessed the physical readiness of the members. Normality of the data distribution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTIL, Jiří. Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta