Nikola Pražáková

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníků se službami hotelu XY

The Customer Satisfaction with Services of Hotel XY
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti zákazníků se službami hotelu XY, kde bylo prostřednictvím marketingového výzkumu prováděno dotazníkové šetření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rešerší odborné literatury, shrnující informace z oblasti kvality služeb, spokojenosti zákazníků a marketingu, kde je věnována pozornost marketingovému mixu a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issues of customers satisfaction with the services of the hotel XY, where the marketing research is conducted by a questionnaire. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on literature search of information on service quality, customer satisfaction and marketing, where attention is paid to the marketing mix and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách