Kateřina Tivodarová

Bakalářská práce

Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v Kutné Hoře

Cultural Heritage and its Role in Tourism in Kutná Hora
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje kulturnímu dědictví a jeho úlohou v cestovním ruchu v Kutné Hoře. Nejprve je obecně definován cestovní ruch, kulturní dědictví, UNESCO, české památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a město Kutná Hora. V analytické části je analyzován region Kutnohorsko a pomocí analýzy statistiky návštěvnosti zjištěna návštěvnost kulturních památek Kutné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cultural heritage and its role in tourism in Kutna Hora. First, it is generally defined tourism, cultural heritage, UNESCO, Czech monuments registered on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage and the town of Kutna Hora. In the analytical part is analyzed region of Kutnohorsko and through analysis of visitor statistics detected traffic of cultural monuments of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze