Bc. Petra Varaďová

Diplomová práce

Subjektivně vnímané změny rodičovské role při nástupu dítěte do mateřské školy

Subjectively perceived changes in parental role at the time of their child's preschool entry
Anotace:
Diplomová práce má charakter teoreticko - empirický. Teoretická část práce je zaměřena na oblast rodičovství a především na změnu rodičovské role, kterou rodič prožívá při ná-stupu dítěte do mateřské školy. Zabývá se také současnými vlivy, které na rodičovskou roli nejvíce působí. Empirická část popisuje kvalitativní výzkumný design prováděný s rodiči formou polostrukturovaného interview a metodou …více
Abstract:
The diploma thesis is both theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis is focused on the area of parenthood and primarily on the change of their parental role which a parent experiences when their child enters kindergarten. It also deals with current influ-ences affecting the parental role most of all. The empirical part describes a qualitative re-search carried out in the form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Varaďová, Petra. Subjektivně vnímané změny rodičovské role při nástupu dítěte do mateřské školy. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe