Bc. Lukáš Vránek

Diplomová práce

Možnosti aplikace prototypování při implementaci DMS Safe

The options of application prototyping in the implementation of DMS
Anotace:
Prototyp IS je dočasná verze systému, ukazující základní rysy systému, který bude později implementován. Náplní této práce je prozkoumání metod prototypování a následné vytvoření prototypu pro firmu AiP Safe s.r.o., jejíž produkty spadají jak do oblasti DMS, tak i do sféry ECM. Prototyp bude umožňovat modelování uživatelského rozhraní systému Safe a bude pomáhat při komunikaci mezi zákazníkem a vývojářem …více
Abstract:
Prototyp IS is temporary version of a system showing basic feature of a system that will be implemented later. The aim of this thesis is scanning methods of prototyping and creating prototype for AiP Safe s.r.o. company whose products include DMS area as well as ECM. Prototype will enable to model user interface of system Safe and it will help during communication betwen a costumer and developer of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: Mgr. Ondřej Švrček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky