Mgr. Maciej Molak

Diplomová práce

Metodiky kontroly a hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce v rámci Operačních programů EU

Methodologies of Checking and Projects Evaluation of Cross-border Impacts and Cooperation in the Frame of EU Operation Programmes.
Anotace:
Hlavním cílem této práce je ukázat dějiny vývoje přeshraniční spolupráce v Evropě a to v kontextu přeshraničního dopadu (a jeho hodnocení) jako přidané hodnoty projektů realizovaných v rámci Evropské územní spolupráce, která je jedním z nástrojů v procesu sjednocování a integrace Evropské unie. Tohoto cíle bylo dosaženo díky zkoumání výsledků dotazníků a pečlivé analýzy programových dokumentů. Výsledkem …více
Abstract:
Main goal of this thesis is to present history of development of the European cross-border cooperation, in the context of cross-border impacts (and their evaluation), as added value of the projects realized within the European territorial cooperation. It is one of the tools in unification and integration of Europe. This goal was reached due to examining outputs of questionnaires and careful analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta