Markéta Machová

Bakalářská práce

Specifika a možnosti krmení nedonošených novorozenců

Specifics and Possibilities of Preterm Neonates Feeding
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifiky a možnostmi krmení nedonošených novorozenců. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme vysvětlili pojem předčasný porod, jeho nejčastější příčinu a vedení předčasného porodu. Dále jsme se zaměřili na celkové zhodnocení nedonošeného novorozence, fyziologii laktaci a kojení nedonošených novorozenců. Velkou část práce věnujeme podrobnějšímu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Specifics and Possibilities of Preterm Neonates Feeding. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we explained the concept of premature birth, its the most common causes and the leadership of premature birth. Further, we focused on the overal assessment of the preterm neonate, physiology of lactation and breastfeeding premature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Králíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machová, Markéta. Specifika a možnosti krmení nedonošených novorozenců. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma