Gabriela KŘEPELKOVÁ

Bakalářská práce

Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy

Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá románem Lucy autorky Jamaicy Kincaid. Úvodní kapitola poskytuje informace o přínosu současných afroamerických spisovatelek pro literaturu a uvádí život a dílo Jamaicy Kincaid. Výchozí metodou ke zpracování práce je postkoloniální literární kritika. Analytická část práce se zaměřuje na dospívání hlavní postavy románu, jež je ovlivněno postkoloniálními zkušenostmi. Dále …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the novel Lucy by Jamaica Kincaid. The opening chapter serves as a background providing information about the contemporary African American women writers? asset to literature and introduces Jamaica Kincaid?s life and work. Using the method of postcolonial literary criticism, the analytical part of the thesis focuses on the protagonist?s coming of age influenced by the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEPELKOVÁ, Gabriela. Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma