Gabriela KŘEPELKOVÁ

Bachelor's thesis

Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy

Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá románem Lucy autorky Jamaicy Kincaid. Úvodní kapitola poskytuje informace o přínosu současných afroamerických spisovatelek pro literaturu a uvádí život a dílo Jamaicy Kincaid. Výchozí metodou ke zpracování práce je postkoloniální literární kritika. Analytická část práce se zaměřuje na dospívání hlavní postavy románu, jež je ovlivněno postkoloniálními zkušenostmi. Dále …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the novel Lucy by Jamaica Kincaid. The opening chapter serves as a background providing information about the contemporary African American women writers? asset to literature and introduces Jamaica Kincaid?s life and work. Using the method of postcolonial literary criticism, the analytical part of the thesis focuses on the protagonist?s coming of age influenced by the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘEPELKOVÁ, Gabriela. Coming of Age in Jamaica Kincaid's Lucy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic