Mgr. Bc. Lucie Bednaříková

Bakalářská práce

Muskuloskeletální aparát a zdravotní důsledky sedavého zaměstnání v období střední dospělosti

Musculoskeletal system and health consequences related to sedentary occupation in middle age population
Anotace:
Práce se zabývá vlivem sedavého zaměstnání na muskuloskeletální aparát. Na základě výsledků diagnostiky četnosti svalů s tendencí ke zkracování jsou navrženy cviky určené pro jedince v období střední dospělosti s tímto typem zaměstnání.
Abstract:
The piece of work deals with the influence of sedentary occupation on musculoskeletal system. We evaluate the muscles which have tendency to shorten. On the base of our results, exercises for people at middle age and with sedentary occupation are suggested.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií