Mgr. Andrea Kuczmanová

Bachelor's thesis

Volnočasové aktivity a volný čas dětí s taneční zkušeností (streetdance) a dětí bez taneční zkušenosti na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu

Leisure activities and free time of children with dance experience (streetdance) and children without dance experience at elementary school and lower secondary school
Anotácia:
V této práci jsme se zaměřili na volný čas dětí (pubescentů) s taneční zkušeností a bez taneční zkušenosti. Tyto dvě skupiny jsme pomocí dotazníků porovnali a zjistili jsme, jaké rozdíly mezi těmito skupinami jsou a jestli se dnešní mládež věnuje sportu ve volném čase.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on children's (adolescent) leisure time of both chlidren with dance experience and with none.These two groups were compared by means of questionnaires. We aim to find out what are the differences between these groups and if today's youth practices sports in their free time.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Veronika Tumová
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities