Bc. Renata Nováková

Bakalářská práce

Ústní hygiena u těhotných a kojících žen

Oral hygiene in pregnant and breast-feeding women
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice ústní hygieny u těhotných a kojících žen. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do 7 kapitol, které se dále člení na podkapitoly a oddíly. Teoretická část se podrobně zabývá změnami v dutině ústní a celkovými tělesnými změnami u těhotné ženy. Dále je uvedena problematika ústní hygieny, možné následky při špatné hygieně i …více
Abstract:
The bachelor thesis is about oral hygiene for pregnant and lactating women. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into seven chapters which are further divided into subsections and sections. The theoretical part deals in detail with the changes in the oral cavity and the overall physical changes in a pregnant woman. The following is an issue of oral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Borkovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka