Ludmila Sladká

Diplomová práce

Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation

Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku. První kapitola obsahuje vymezení dlouhodobého hmotného majetku a jeho oceňování z hlediska všeobecně platných účetních pravidel a podrobně se věnuje odpisovým metodám. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobý hmotný majetek z hlediska Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) zejména podle standardů IAS 16 Pozemky …více
Abstract:
Diploma paper deals with questions of the tangible assets. The first chapter contains determination of the tangible assets and its measurement in term of generally accepted acccounting principles and analyses the depreciation policies. The second chapter focus on the tangible assets in term of International financial reporting standards (IAS/IFRS) especially according to IAS 16 Property, plants and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Marie Míková
  • Oponent: Zdenka Cardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24832