Stanislav Kazda

Bakalářská práce

Využití metod WTP a WTA při hodnocení veřejných projektů

Using WTP and WTA methods for valuating public projects
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Využití metod WTP a WTA při hodnocení veřejných projektů se zabývá v teoretické části podstatou kontingentní oceňovací metody, podstatou metod WTP a WTA, postupu při aplikaci dané metody, faktory ovlivňujícími platnost a spolehlivost těchto metod a v neposlední v řadě se věnuje radám a doporučením při aplikaci této metody. Druhá část je věnována praktické aplikaci kontingentní …více
Abstract:
Bachelor thesis with title "Using WTP and WTA methods for valuating public projects" in theoretical part deals with essence of Contingent Valuation Method, essence of WTP and WTA methods, guidelines for application this method, factors influencing validity and reliability this method and at least it deals with advice and recommendation with application of this method. The second part deals with practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2008
  • Vedoucí: František Ochrana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11272