Bc. Martin Debef

Diplomová práce

Datová rozhraní v jazyce Java

Java interfaces for content repositories
Anotace:
S rozvojem internetu začalo vznikat množství online aplikací orientovaných na správu elektronického obsahu (texty, obrázky, video atp.). Přestože je možné pro ukládání těchto dat využít například relační databázové systémy, ne vždy se jedná o~ideální volbu. Cílem této práce bylo seznámit se s existujícími standardními rozhraními v~jazyce Java pro datová úložiště a~představit a~srovnat alternativní …více
Abstract:
Many content oriented applications have been developed with spread of the internet. These applications are designed for content management (e.g. management of texts, pictures, video). Use of traditional database systems (e.g. relational database management systems) doesn't have to be the best choice. The goal of this thesis was to find out standard Java interfaces for data stores and introduce and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika