Jakub DUBA

Bakalářská práce

Marketingová situační analýza produktového portfolia firmy Aminostar

Marketing situational analysis of Aminostar product portfolio
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení efektivnosti produktového portfolia společnosti Aminostar s použitím marketingové situační analýzy. Dílčími cíly analýzy je prověřit přehlednost portfolia, šíři, konzistenci a roztřídit produkty do skupin dle jejich perspektivy, vytipovat produkty vhodné pro prodej ve fitness centrech a nadbytečné produkty vhodné pro vyřazení. Zhodnocení efektivnosti produktového portfolia …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness of the Aminostar product portfolio by a marketing situational analysis. Partial aims of analysis is to test the clarity of the portfolio, the portfolio width, consistency, and to categorize products into groups according to their perspective, to identify suitable products for sale in fitness centers and identify products suitable for elimination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBA, Jakub. Marketingová situační analýza produktového portfolia firmy Aminostar. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická