Alena Procházková

Diplomová práce

Hodnocení Fair trade v potenciálu kavárenského zařízení ve vybrané lokalitě

Fair Trade Rating of the potential of a coffee shop in a selected location
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení možností a potenciálu provozovny fairtradové kavárny v Plzni. Diplomová práce se též zabývá zjištěním povědomí o myšlence fair trade ve zmíněné lokalitě. Součástí kvalifikační práce je analýza procesu zajištění pohledávek vzniklých obchodováním v rámci mezinárodního trhu s certifikovanými produkty Fairtrade®. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is evaluation of posibility and potenciality of the fairtrade café in Pilsen. The diploma thesis also applies to find out knowledge about the fair trade idea in this location. The part of the thesis analyzes the security debt's process during international trade with certified Fairtrade® products. This thesis is divided into two main parts. The first one describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: David Prantl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72070