Bc. Renata Zrůstová

Diplomová práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař - číšník na SOŠ a SOU v Poličce

School educational programme in the Cook - waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař – číšník na SOŠ a SOU Polička“ se v části teoretické zabývá kurikulární reformou v oblasti vzdělávání, školskou legislativou, rozborem rámcově vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání a problematikou tvorby školního vzdělávacího programu. Část praktická se zabývá vytvořením konkrétního návrhu školního vzdělávacího …více
Abstract:
Annotation The diploma work „The school educational programme in the Cook – waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička“ in theoretical part considers of curriculum reform in educational field, educational legislation, analysis of the Framework educational programme for vocational training and problems of creating school educational programme. The practical part considers creation project of actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta