Bc. Renata Zrůstová

Master's thesis

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař - číšník na SOŠ a SOU v Poličce

School educational programme in the Cook - waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička
Abstract:
Anotace Diplomová práce „Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Kuchař – číšník na SOŠ a SOU Polička“ se v části teoretické zabývá kurikulární reformou v oblasti vzdělávání, školskou legislativou, rozborem rámcově vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání a problematikou tvorby školního vzdělávacího programu. Část praktická se zabývá vytvořením konkrétního návrhu školního vzdělávacího …more
Abstract:
Annotation The diploma work „The school educational programme in the Cook – waiter specialization in SOŠ and SOU in Polička“ in theoretical part considers of curriculum reform in educational field, educational legislation, analysis of the Framework educational programme for vocational training and problems of creating school educational programme. The practical part considers creation project of actual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta