Bc. Ludmila Bosáková

Bakalářská práce

Fair Trade v praxi - Případová studie producentů banánů v Ekvádoru

Fair Trade in practice - Case study of banana producers in Ecuador
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem funguje fair trade v praxi. Autorka se dále zajímá s jakými výhodami a nevýhodami se farmáři a jejich zaměstnanci setkávají. V první části autorka popisuje konvenční produkci banánů v Ekvádoru a její ekonomické, sociální a environmentální dopady. V další části jsou stručně vylíčené základní standardy Fairtrade. Jádrem navazující části je interpretace …více
Abstract:
This thesis aims at finding out how Fair Trade works in practice. Furthermore, the author is interested in perceived advantages and disadvantages of Fair Traide by farmers and their employees. In the first part, the author describes conventional banana production in Ecuador and its economic, social and environmental effects. In the next part, the basic standards of Fairtrade are explained. The core …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia