Theses 

Kybernetické umění 2. poloviny 20. století. Přínos Jasii Reichardtové pro umění nových médií – Bc. Hana Bělohradská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Hana Bělohradská

Diplomová práce

Kybernetické umění 2. poloviny 20. století. Přínos Jasii Reichardtové pro umění nových médií

Cybernetic Art in the second half of the 20th century. Jasia Reichardt s Contribution to the New Media Art Discourse

Anotace: Magisterská diplomová práce Kybernetické umění 2. poloviny 20. století. Přínos Jasii Reichardtové pro umění nových médií se bude skládat ze tří částí. V první části se zaměří na kybernetickou uměleckou tvorbu rozvíjející se od 50. let 20. století. Ve druhé části bude jejím cílem zmapování kurátorské práce britské kritičky umění a kurátorky Jasii Reichardtové, zejména pak jejího významného výstavního projektu Cybernetic Serendipity z roku 1968, prezentujícího v té době aktuálně vytvořená kybernetická díla. Ve své třetí části chce práce reflektovat přínos Jasie Reichardtové, která se zasloužila o propagaci umění ve spojení s technikou, pro rozvoj diskurzu umění nových médií.

Abstract: The diploma thesis „Cybernetic Art in the second half of the 20th century. Jasia Reichardt‘s Contribution to the New Media Art Discourse“ will consist of three parts. The first part will focus on cyber artistic production emerging from the 50‘s of the 20th century. In the second part will be the aim of mapping the curatorial work of British art critic and curator Jasia Reichardt, especially her major exhibition project Cybernetic Serendipity 1968 presented at that time actually created a cybernetic art. In the third part of the work it would like to reflect the contribution of Jasia Reichard, who contributed to the promotion of art in conjunction with technology for the development of new media art discourse.

Klíčová slova: Kybernetické umění, Cybernetic Art, Jasia Reichardt, Cybernetic Serendipity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz