Ing. Leona Randýsková

Bakalářská práce

Management pohledávek

Management of Receivables
Anotace:
Ve své bakalářské práci se budu věnovat problematice pohledávek. Každý úspěšný obchod končí fází zaplacení celé dodávky. Když půjdeme do důsledků, uvědomíme si, že i kdyby marketingové oddělení, obchodní oddělení, expedice a další oddělení měsíce pracovala na slibném projektu, pokud nedojde k jeho zaplacení, je celá snaha pro firmu nerentabilní, ztrátová a v některých případech může být i likvidační …více
Abstract:
In my thesis I am dealing with the issue of claims. Every successful business ends with the full payment for the entire supply. When we go to extremes, we realize that even if the marketing department, sales department, shipping department have been working for months on the promising project, once the customer fails to pay, the entire effort of the company gets unprofitable, and in some cases may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Horký
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance