Bc. Pavel Barták

Master's thesis

Redeskripce druhu Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) ze svrchního karbonu lokality Nýřany, Česká republika

Redescription of Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) from the Upper Carboniferous of Nýřany, Czech Republic
Abstract:
Nová revize druhu Sauropleura scalaris ze svrchního karbonu (westphal) lokality Nýřany (Česká republika) představuje první detailní anatomický popis lektotypu a odkazovaného materiálu, které byly dříve v literatuře neadekvátně popsány. Poskytnuta je revidovaná diagnóza rodu a druhu, která zahrnuje nově rozpoznaný autapomorfní znak. Tím je receptor postranní čáry vyvinutý na labiální straně dentální …more
Abstract:
A new revision of Sauropleura scalaris from the Upper Carboniferous (Westphalian) of the Nýřany (Czech Republic) provides the first detailed anatomical description of the lectotype and referred material, which were previously inadequately described in the literature. Revised diagnosis of the genus and species is provided, including a newly recognized autapomorphic feature. It is the lateral line sulcus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
  • Reader: Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta