Ing. Veronika Chytrá

Diplomová práce

Zneužití dominantního postavení vylučovací praktikou podnákladových cen

Abuse of dominant position by exclusionary practices of predatory pricing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uplatňováním podnákladových cen, což je praktika zneužití dominantního postavení podniku, jejímž cílem je vyloučit soutěžitele z trhu a tím poškodit soutěž. Cílem práce je posouzení okolností, za kterých se dominantnímu podniku vyplatí uplatňovat predátorské ceny v kombinaci s křížovým financováním, což je situace, kdy podnik zabývající se více činnostmi využívají výnosy …více
Abstract:
The main focus of this thesis is below cost pricing as an abusive practice of undertakings which aims to drive the competitor from the market and therefore results in harming the competition. This thesis aims to assess the circumstances under which it is beneficial to apply predatory prices in combination with cross subsidising, which is a situation where an undertaking active in multiple areas uses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika