Ing. Veronika Chytrá

Master's thesis

Zneužití dominantního postavení vylučovací praktikou podnákladových cen

Abuse of dominant position by exclusionary practices of predatory pricing
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá uplatňováním podnákladových cen, což je praktika zneužití dominantního postavení podniku, jejímž cílem je vyloučit soutěžitele z trhu a tím poškodit soutěž. Cílem práce je posouzení okolností, za kterých se dominantnímu podniku vyplatí uplatňovat predátorské ceny v kombinaci s křížovým financováním, což je situace, kdy podnik zabývající se více činnostmi využívají výnosy …more
Abstract:
The main focus of this thesis is below cost pricing as an abusive practice of undertakings which aims to drive the competitor from the market and therefore results in harming the competition. This thesis aims to assess the circumstances under which it is beneficial to apply predatory prices in combination with cross subsidising, which is a situation where an undertaking active in multiple areas uses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy