Bc. Dušan Kukla

Diplomová práce

Studium nátěrových hmot pro značení vozovek

Study of coating subtances for horizontal road marking
Anotace:
Tato práce se zabývá modelováním nátěrové hmoty pro asfaltové vozovky. Byly vytvářeny nátěry na bázi akrylátového pojiva v kombinacích vápencového plniva o různé velikosti částic. Od každého typu vápencového plniva 1-VA, 5-VA, 15-VA byly připraveny nátěrové hmoty s OKP 10-80%. Tyto nátěrové hmoty byly aplikovány na skleněný a kovový podklad pro provedení zkoušek. U všech nátěrových filmů byly stanoveny …více
Abstract:
This dissertation deal with the formation of coating substances for asphalt roadways. Coats based on acrylate binder in combination of limestone filler with different size of particles were created. Coating substances with pigment volume concentration 10-80% were made of each type of limestone filler 1-VA, 5-VA, 15-VA. These coating substances were applied on glass and metal sheet to conduct the tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kukla, Dušan. Studium nátěrových hmot pro značení vozovek. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty